elektronowy wzór

karmazynowy_odpływ

Temat: Tlenki
Należałoby się zastanowić czym tak naprawdę są wzory strukturalne - to znaczy - czy te wzory, które zaprezentowałeś w rzeczywistości odzwierciedlają strukturę tych związków. Bardziej to przypomina wzory elektronowe (choć też nie do końca, gdyż nie są zaznaczone wolne pary elektronowe ;) ). Poza tym wzór: Na-O-Na sugeruje, że pomiędzy atomami sodu a atomem tlenu występuje wiązanie kowalencyjne - co nie jest prawdą. Oczywiście wiem, że w ten sposób pisze się w szkole - no ale jednak warto sobie zdawać sprawę z tego, że to nie jest do końca prawda.
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=279



Temat: prosze o pomoc w rozwiazaniu zadania
1. Określ korzystając z układu okresowego konfigurację elektronową w atomach podanych pierwiastków: wapń, chlor, siarka, węgiel, krypton. 2. Zapisz wzory elektronowe i kreskowe podanych cząsteczek. Określ rodzaj powstałych wiązań. a) H2, b) AlF3, c) CO2• 3. Dokonaj elektronowej interpretacji podanego równania i dobierz współczynniki stechiometryczne. Określ utleniacz, reduktor, utlenianie i redukcję. Fe2O3+CO→FeO+CO2 4.Posługując się układem okresowym, określ masę molową tlenu czosteczkowego. Następnie oblicz, ile moli cząsteczek tlenu zawartym...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=22306


Temat: wiazania
...się o tych wiązaniach koordynacyjnych w cząsteczkach kwasów tlenowych czy tlenków. Jedna teoria mówi tak inna inaczej. Problem pojawia się w momencie liczenia elektronów. Zobacz sobie dla cząsteczki N2O5. Powinno znajdować się w niej 40 elektronów na powłokach walencyjnych (2*5 + 5*6). Dodatkowo każdy atom w swoim otoczeniu nie może mieć więcej jak 8 elektronów (reguła oktetu). Takie zasady uwzględnia się przynajmniej przy rysowaniu wzorów elektronowych związków pierwiastków z drugiego okresu układu okresowego. Dla okresu trzeciego nakaz taki nie musi być spełniony (według pewnych teorii; to czy są one prawdziwe czy nie, to nie będziemy tutaj teraz tego roztrząsać) - to znaczy czasem się uwzględnia to żeby było 8 elektronów, a czasem nie. Można powiedzieć, że nie da się jednym wzorem elektronowym przedstawić struktury elektronowej danej cząsteczki i to chyba...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=3971


Temat: Chemia
...pięć metod m) fosforan magnezu(II) – trzy metody 2. Do wyżej wymienionych związków narysuj ich wzory strukturalne 3.Odczytaj wszystkie informacje zwarte w układzie okresowym, oraz zapisz konfigurację elektronową dla: a) Z =16, Z = 56 b) Z = 31, Z = 20 4.Wśród poniższych atomów wskaż grupy izotopów: c) 714 X, 715X, 816X d) 612X, 614X, 714X 5.Określ rodzaj wiązania w następujących cząsteczkach, oraz zapisz ich wzory elektronowe a. CS2 , CH4 b. H2O, SO3 c. SiH4, SCl 6. Wyznacz stopnie utlenienia pierwiastków w: a) kwasie siarkowym (VI) b) wodorotlenek manganu (VII) c) azotan (V) miedzi d) w jonie HSO3-, NH4+, (Cr2O7)-2 7. Napisz równanie reakcje tlenku miedzi (I) z wodorem, określ czy jest to reakcja redoks, i napisz połówkowe równania utleniania i redukcji. 8. W podanych równaniach dobierz współczynniki za pomocą bilansu...
Źródło: forumx75.info/viewtopic.php?t=15789


Temat: Wiązania chemiczne i hybrydyzacja
...jakby o orbitalach molekularnych spinających poszczególne atomy. Skoro nie mówimy o orbitalach molekularnych w przypadku wiązań w 100% jonowych, to nie możemy mówić o ich symetrii. A rozróżnienie - wiązanie sigma/wiązanie pi - opiera się właśnie na różnicach w symetrii orbitali molekularnych. 3. majac jakis zwiazek np. CO2 jak w nim okreslic jakie wystepuja wiazania(chodzi o pi, sigma)? Zasadniczo, jeśli sobie namalujesz wzór elektronowy jakiegoś związku i jeśli, na przykład, pomiędzy dwoma atomami narysujesz dwie kreski (wiązanie podwójne), to jedna kreska oznacza wiązanie sigma, a druga - wiązanie typu pi. Dlaczego w przypadku Na2CO3 nie ma wiazania koordynacyjnego, skoro podobnie wyglada wiazanie koordynacyjne SO2? Nie rozumiem dlaczego to siarka miałaby być donorem pary elektronowej w kierunku atomu tlenu. Poza tym - nie maluj...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=4744


Temat: narysować wzór kwasu elektronowego
weź sobie za wzór r-r 1dm3 Wiesz wtedy, że jest w nim 5 moli substancji Teraz policz ile g to ten 1 dm3 i pomnóż razy 32% - wyjdzie ci liczba gramów tego związku. Wiesz już wtedy, że ta liczba gramów to jest 5 moli. Z tego wylicz ile gram to 1 mol i masz masę molową, z czego wywnioskujesz wzór kwasu. W książce masz wyjaśnione pisanie wzorów elektronowych, więc spróbuj to zrobić.
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=21425


Temat: rysowanie wzorów
Właściwie powinno się wzoru elektronowego Lewisa: Czasami jednak można się spotakć jednak i z takim wzorem (o który pytasz):
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=291


Temat: wzory elektronowe trzech związków azotu
witam, mam do zrobienia na poniedziałek 3 podpunkty, chyba w miarę proste, ale rysowanie wzorów elektronowych sprawia mi wielką trudność, więc proszę o pomoc. mam narysować
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=5047


Temat: Wewnętrzne perspektywy. Wielkie Białe Braterstwo
...płomienie są przeciwnymi polarnościami tej samej istoty. Ludzie często odkrywają w miłości, że czują w swojej jedności, że są częścią siebie nawzajem. I to jest energia miłości, która pochodzi od Boga jako, że Bóg rzeczywiście jest źródłem miłości w naszych związkach. Bliźniacze płomienie zostały stworzone przez Boga na początku z tej samej białej ognistej kuli świadomości. Każda połowa z całości ma ten sam wzór elektronowy, lub odbitkę, i ta odbitka nie jest duplikowana nigdzie w kosmosie. Bliźniacze płomienie często wyglądają podobnie, a jednak są często przeciwne w swoich manifestacjach, jako, że są zamierzone, by były całością Boga Ojca-Matki w ekspresji. Pary dusz są duszami uzupełniającymi się, które rozwiązują polarność manifestacji w jednym z planów świadomości. Celem ich węzła jest rozwinięcie...
Źródło: oum.fora.pl/a/a,33.html


Temat: Budowa atomu a układ okresowy
...zestaw zadan o których nie mam pojęcia. 1.Pewien pierwiastek (E) tworzy tlenek typu EO3 , jego atom ma 5 powłok elektronowych, oraz spośród elektronów walencyjnych 4 należą do podpowłoki p. Który to pierwiastek ? podaj jego stan walencyjny , położenie w układzie okresowym , wzór wodorku tworzonego przez ten pierwiastek , oraz wzór tlenków i ich charakter chemiczny . 2. przedstaw mechanizm powstawania wiązań chemicznych oraz kreskowe wzory elektronowe następujących substancji : a) KCl b) H2O 3. Podaj rodzaje wiązan chemicznych na podstawie skali elektroujemności Paulinga. Cs2O . . . . . . . . . . . . . , N2. . . . . . . . . . , CS 2 . . . . . . . . . . , 4.narysuj
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=3791


Temat: Zadanie z chemii o typach wiązań i wzorach elektronowych
Witam, znowu zawitałem na forum, wtedy pomogliście wielkie dzięki. Teraz mam zrobić takie zadanie: Określ typ wiązań, napisz wzór elektronowy kropkowy i kreskowy o2, KBr, h2O, Br, Na Cl, NH3
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=20216


Temat: : 4 krótkie,fantastyczna pytanka!! błagam was kochani..
4.NH3 rozpuszcza się w wodzie a CH4 nie..? Ponieważ NH3 jest polarne, a CH4 nie. Ponownie rozrysuj sobie wzór elektronowy. Można tu jeszcze dorzucić, możliwość przyjęcia protonu oraz zdolność tworzenia wiązań wodorowych.
Źródło: forum.chem.uw.edu.pl/viewtopic.php?t=197


Temat: Obliczanie funkcji termodynamicznych...
A no właśnie. Skoro są jakieś zdelokalizowane wiązania - to oznacza to tyle, że nie jest wykonalne zapisanie wzoru elektronowego NO2 za pomocą jednej struktury. Natomiast - na nasze potrzeby - jedna struktura wystarczy. Ja bym ją namalował tak jak w załączniku. No i teraz widzisz, że na nasze potrzeby możemy jedno z wiązań traktować jako podwójne, a jedno jako pojedyncze. To, że nie jest to prawda (bo w rzeczywistości wiązania są takie same i mają charakter przejściowy pomiędzy pojedynczym a podwójnym) jest dla nas w tym przypadku mniej istotne...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=3019


Temat: Teorisa Lewisa zadania (poprawa oceny)
Zad.1. Wybierz cząsteczki ,które są dipolami i wyjaśnij ? NH3,H2S narysuj sobie wzory elektronowe. jeśli ładunki nie są rozłożone symetrycznie, to jest(obydwie są) Zad2. Napisz konfigurację atomu centralnego w stanie podstawowym wzbudzonym oraz hybrydyzacje orbitali dla czasteczki BCl3 ,podaj typ hybrydyzacji i ksztalt przestrzenny? tym atomem jest bor. patrzysz w układ okresowy, i czytasz, linijka, po linijce konfigurację elektronową: , , . w stanie zbudzonym selektrony starają się zapełnić...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=5595


Temat: Rodzaje wiązań w cząsteczkach
Określ rodzaje wiązań w cząsteczkach: .Podaj wzory elektronowe i strukturalne tych cząsteczek. Proszę o pomoc i wytłumaczenie tego zadania;)
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=8510


Temat: Wzór elektronowy + dwie reakcje
...Zadanie 1 Zapisz cząsteczkowe równania reakcji opisane schematem: Cu --> CuS --> CuSO4 --> Cu(OH)2 Moje odpowiedzi nieco różnią się od tych z klucza (tam są podane tylko przykładowe odpowiedzi) i chciałem zapytać czy zrobiłem poprawnie, bo nie wiem czy sobie dodać punkty za to :) Cu + Ag2S --> CuS + 2Ag CuS + ZnSO4 --> CuSO4 + ZnS Trzecią mam tak jak z klucza, więc nie piszę :) Druga sprawa dotyczy rysownia wzorów elektronowych (było akurat zadanie na tej maturce dotyczące narysowania wzoru propynu). Po pierwsze - czy
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=21300


Temat: układ okresowy
witam mam problem z pewnym zadaniem i mam nadzieję, że mi ktoś pomoże i fajnie wytłumaczy;-) określ do jakiego pierwiastka powinien mieć podobne własności pierwiastek o liczbie atomowej 31. Narysuj wzór elektronowy połączenia tego pierwiastka z wodorem i określ czy cząsteczka ta jest dipolem. na razie wiem tylko że l.at.=31 ma gal, z wzorem elektronowym też nie miałabym problemów, tylko nie bardzo wiem kiedy cząsteczka jest dipolem no i też nie potrafię powiedzieć który to pierwiastek ma te podobne właściwości, bo moje myślenie niezbyt zgadza się z odpowiedzią która jest w książce.
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=24056


Temat: Podstawowe pojęcia i prawa
...modeli przestrzennych cząsteczek. Przykłady niżej Cząsteczka wody - H2O Cząsteczka amoniaku - NH3 Cząsteczka metanu - CH4 (jest w gazie ziemnym) Uproszczony wzór strukturalny (półstrukturalny) Jest wzór strukturalny, w krórym określone grupy atomów wchodzących w skład cząsteczki zgrupowane są bez ukazywania zawartych w nich wiązań. Kreskowy wzór wartościowości ( wzór elektronowy, wzory Lewisa) Jest to wzór strukturalny związku chemicznego, w którym przedstawione są elektrony powłoki zewnętrznej, nie uczestniczące w wiązaniach chemicznych. Pierwszy koncepcję przedstawiania wiązań chemicznych z wykorzystaniem elektronów walencyjnych przedstawił chemik amerykański G.N.Lewis. Podstawowym założeniem tej teorii jest twierdzenie, że powstawanie wiązania między atomami...
Źródło: gdaskwrzeszcz2005.fora.pl/a/a,40.html


Temat: Teorisa Lewisa zadania (poprawa oceny)
Wzór elektronowy nie musi być poprawny przestrzennie, chociaż może ;)
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=5595


Temat:
Dobra Crux tłumacze praktycznie. Masz CO2, węgiel znajduje się w grupie 14 (czyli ma 4 elektrony walencyjne), tlen w 16 (więc ma 6 elektronów walencyjnych). W całej zabawie chodzi o to, że każdy atom chce uzyskać oktet elektronowy czyli mieć 8 elektronów walencyjnych. Piszesz wzór elektronowy, czyli kreskowy i do tego przy tlenie robisz 6 kropek czyli tyle ile ma elekt. walencyjnych, przy węglu 4. Z pewnością jest to wiązanie kowalencyjne (bo atomy łączą się ze sobą za pomocą wspólnych par elektronowych - widać po wiązaniach czyli tych kreskach). I jest ono spolaryzowane bo wspólne pary elektronowe są przesunięte w stronę jednego z atomów (o większej liczbie elekt. walencyjnych). A więc spolaryzowane...
Źródło: strongholdnet.fora.pl/a/a,124.html


Temat: rysowanie wzorów
Po prostu lokalizujesz ładunki ujemne na dwóch atomach tlenu. Co prawda taki opis nie będzie do końca słuszny, ponieważ układ będzie dążył do takiej sytuacji, w której nadmiar ładunku będzie rozproszony po całej molekule. Dlategoteż do prawidłowego opisu jonu siarczanowego(VI) nie wystarczy jeden wzór elektronowy Lewisa, należy raczej narysować kilka rezonansowych struktur granicznych: Rzeczywista struktura cząsteczki będzie oczywiście czymś pośrednim. Potwierdza to fakt, że wszystkie wiązania siarka-tlen są równocenne.
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=291


Temat: zagadka / wydzielone z HHO
No fajtycznie jakos tak jak by bardziej przejżysty. Szpanerowi chyba chodziło o to że tlen występuje tylko w postaci O2, i jeżeli ktoś nie wiedział by tego podał by zły wzór elektronowy, al epo za tym samo słowo cząsteczka już mówi że mamy doczynienia z czyms więkrzym niż jeden atom. Może to było drugie dno
Źródło: ww.mt.com.pl/forum/viewtopic.php?t=4563


Temat: Wzory elektronowe, Lewis
Pomógłby mi ktoś narysować wzory elektronowe Cu(OH), Fe(OH)2 i Fe(OH)3? Mam też pytanie skoro wg teorii Lewisa zasadą jest związek posiadający wolną parę elektronową dlaczego nie jest nim np. HCN, a H+ dlaczego nie może być kwasem( przyjąć wolnej pary elektronowej?).
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=20992


Temat: : 4 krótkie,fantastyczna pytanka!! błagam was kochani..
...gazem? Pewnie dlatego, że siarka występuje w postaci S8 czyli cząsteczki zbudowanej z 8 atomów. 2. SO2 i CO2 są gazami a SiO2 jest ciałem stałym? Ponieważ tlenki niemetali są gazami, natomiast SiO2 jest "półmetalem" (ma nawet połysk metaliczny), a tlenki metali są ciałami stałymi. 3.SO2 dobrze rozpuszcza się w wodzie a CO2 nie Ponieważ SO2 jest polarne, a CO2 jest niepolarne. Rozrysuj sobie wzór elektronowy. 4.NH3 rozpuszcza się w wodzie a CH4 nie..? Ponieważ NH3 jest polarne, a CH4 nie. Ponownie rozrysuj sobie
Źródło: forum.chem.uw.edu.pl/viewtopic.php?t=197


Temat: Wiązania chemiczne i hybrydyzacja
dzieki za odpowiedz :) nie rozumiem jednak dalej jak rysowac wzory elektronowe ;/ Majac Na2CO3 i wiedzac,ze powstanie wiazanie jonowe zaczynam od narysowania wiazania w CO3 czy CO3 ? prawidlowy jest rysunek A, B a moze ni ten ani ten? SO2 jeszcze raz, kwadratem pokazane sa elektrony niesparowane, wiec rozumiem dlaczego do niesparowanych elektronow S przylacza sie niesparowane elektrony O , ale jesli reszta jest juz sparowana to jak dalej zrobic zapis elektronowy? jaka jest zasada? CO2 podobnie jak...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=4744


Temat:
Aha thx. A jezeli chodzi np. o Mg2+ to jak rysujemy ten wzor elektronowy. Czy jak mamy anion to dodajemy a jak kation odejmujemy elektrony??
Źródło: chemiczne.fora.pl/a/a,1003.html


Temat: zadanie z chemii
Michal Zdw, od kiedy tlen ma 6 elektronów? Tlen znajduje się w 16 grupie (zawsze bierze się cyfrę jedności z grup głównych = 6 w przypadku tlenu), więc ma 6 elektronów walencyjnych. A dwie to ma powłoki Brydziu, chyba pomyliłaś wzory elektronowe ze wzorami sumarycznymi
Źródło: zolwie.net/forum/viewtopic.php?t=6569


Temat:
Chodzi o to, że wzór elektronowy magnezu wyglądałby w ten sposób: Tworząc jon Mg2+ zabierasz 2 elektrony - zatem "dwie kropki" muszą również zniknąć ze
Źródło: chemiczne.fora.pl/a/a,1003.html


Temat: wiazania
...jako załączniki. To bardzo wygodne. czy wszyskie atomy maja konfiguracje helowca w czasteczkach: tak w : NH3 PCl3 PCl5 SF6 ,dobrze Jeśli założyć, że pomiędzy fosforem i chlorem oraz siarką a fluorem rysujemy kreskę we wzorze elektronowym - no to oznacza to parę elektronową. No to nietrudno zobaczyć, że w otoczeniu fosforu w PCl5 mamy aż 10 elektronów a w otoczeniu siarki w SF6 mamy ich aż 12. Czyli nie bardzo. Narysuj wzór elektronowy każdego z tych związków (z uwzględnieniem wolnych par elektronowych) i policz te elektrony raz jeszcze.
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=3971


Temat: wiązania.
witam mam taką prośbę potrzebuje do każdego typu wiązań po 4 konkretne przykłady wraz z rozpisaniem wzorów elektronowych, kreskowych i konfiguracji elektronowej, błagam ptrzebuje to na jutro, a mam jeszcze duzo nauki dzis bo 3 sprawdziany jutro pisze. Chodzi o przykłady do wiązań : jonowego, kowalencyjnego, kowalencyjnego spolaryzowanego, i koordanacyjnego, PROSZĘ O POMOC //'Od zaraz' to masz ostrzezenie Korowiow
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=2054


Temat: Obliczanie funkcji termodynamicznych...
...sa rozne rodzaje wiazan: do wyboru mamy m.in. wiazanie pojedyncze lub potrojne miedzy atomami azotu, a takze pojedyncze lub podwojne miedzy atomami azotu i tlenu. O ile w przypadku czasteczki azotu nie ma najmniejszego problemu z wyborem wlasciwego wiazania, o tyle w przypadku ditlenku azotu sa watpliwosci. Mozna potraktowac obydwa wiazania w tej czasteczce jako podwojne: wtedy zgadzaloby sie to z podanym stopniem utlenienia azotu (IV). Jednak po napisaniu wzoru elektronowego widzimy, ze jedno z wiazan jest rzecztywiscie podwojne, natomiast nastepne to wiazanie koordynacyjne, w ktorym donorem pary elektronowej jest azot, a wiec de facto jest to wiazanie pojedyncze. I tu pojawia sie moje pytanie: z ktorego sposobu identyfikacji rodzajow wiazan w czasteczkach nalezy korzystac wykonujac obliczenia dot. funkcji termodynamicznych?
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=3019


Temat: Wzór elektronowy CO
Jaki jest wzór elektronowy CO?
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=2990


Temat:
Zadanie Odszukaj w układzie okresowym atom wapnia. Narysuj jego atom i jon. Przedstaw wzory elektronowe cząsteczek: CaCL2, Cl2, HCl. Bardzo prosze o pomoc!!!
Źródło: chemiczne.fora.pl/a/a,646.html


Temat: rysowanie wzorów
Dzięki ;* A ktoś umie zrobić to drugie zadanie ? Nie potrafię narysować tych wzorów elektronowych :/
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=291


Temat: dysocjacja, wzór elektronowy
1. narysuj wzór elektronowy cząsteczki wody i odłącz wodór. Wodór jako kation sobie pójdzie ale jego elektron zostanie. 2. W roztworze będą sobie pływały K+, Mg2+, Cl- teraz obliczasz ile masz moli anionów Cl-, które musisz wytrącić roztworem AgNO3 1mol karnalitu ---> 3 mol Cl- 0,1 mol karnalitu ---> x mol Cl- jeśli już wiesz ile masz moli cl do wytrącenia obliczasz ile g AgNO3 Ci potrzeba z tym sobie poradzisz :) (kolejna proporcja)...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=22154


Temat: Nadtlenek azotu
@Davidoffski: Dziękuję. Wpisałem. Chociaż nie wiem, czy czegoś nie pomieszałem. @Noqa: Im dłużej myślę, tym bardziej wydaje mi się, ze będzie tak: z 31 elektronów 8 zajmuje niewiążące orbitale 1s, 6 orbitale wiążące sigma, 6 to zdelokalizowane elektrony pi (te o których mówiłeś), a 11 zajmuje niewiążące orbitale 2s i 2p tlenu. To sugerują wzory elektronowe - jest rodnik, a 4 elektrony wiążące i 2 antywiążące pi dają jedno wiązanie podwójne. Poza tym 6 to jakaś lubiana liczba elektronów tego samego rodzaju. Ale prawie na pewno ktoś mądrzejszy już to przemyślał, a pewnie i przeliczył.
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=15722


Temat: Tlenek węgla (II) wiązanie
Jak narysujesz sobie dobrze wzór elektronowy z samym wiązanie podwójnym C=O, to zobaczysz, że to jednak atomowi węgla brakuje dwóch elektronów do oktetu.
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=8954


Temat: zadanie z chemii
Wiedząc, że atom fosforu ma 5 elektronów walencyjnych, zaproponuj wzór elektronowy związku fosforu z tlenem. POMOŻE KTOŚ ???
Źródło: zolwie.net/forum/viewtopic.php?t=6569


Temat: konkurs kuratoryjny 2009/2010
a ja mam 29 a najlepsze jest to że schrzaniłam pierwsze zadanie bo narysowałam wzór elektronowy ale bez tego 2+ 2- i przez to 2 punkty do tyłu
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=15238


Temat: Pomoc Szkolna - przedmioty ścisłe
...powyżej 1,7, ale w przypadku NaH różnica ta wynosi 1,2, a jest to wiązanie jonowe. Pierwiastki dążą do uzyskania konfiguracji elektronowej najbliższego gazu szlachetnego. Wodór ma tylko jeden elektron, więc jeśli przyjmie jeden od sodu, to uzyska dublet, czyli tym samym konfigurację helu. Sód pozbywając się jedynego elektronu walencyjnego, uzyska konfigurację neonu. Zawsze, jak masz taki problem, rób sobie rysunek (to się chyba nazywa wzór elektronowy) z zaznaczonymi el. walencyjnymi. I nie powinno być problemów
Źródło: forum.cdaction.pl/index.php?showtopic=56258


Temat: dysocjacja, wzór elektronowy
zad1. Przedstaw wzór elektronowy jonu OH-. zad2. NAturalny minerał zwany karnalitem jest solą podwójną o wzorze KCl*MgCl2*6H2O. W wodzie rozpuszczono 0,1 mola karnalitu. Podaj wzory jonów które znajduja się w otrzymanym roztworze i oblicz ile gramów AgNO3 należy użyć do wytrącenia anionów znajdujących sie w roztworze. zad3.Stopień dysocjacji wody w temp. 18°C wynosi 1,4* 10-9 (to '-9' jest potęgą, nie wiedziałam jak to zapisac;) Napisz...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=22154


Temat: Teorisa Lewisa zadania (poprawa oceny)
mam pytanie natury technicznej a propos określania kształtu cząsteczki/ustalania wzoru elektronowego. Czy we wzorze elektronowym muszą być zachowane np. kąty między wiązaniami? Czy trzeba przed napisaniem wzoru ustalać typ hybrydyzacji? Początkowo tak robiłam, ale trochę zdezorientował mnie zbiór zadań z Operonu, który przy wzorze elektronowym H2CO3 (przepraszam za taką formę, ale nie wiem jak ustawia się indeksy stechiometryczne na dole ) uwzględnia hybrydyzację sp2 --> wiązania ustawione są pod...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=5595


Temat: zagadka / wydzielone z HHO
Trochę mnie rozbawiliście Dobrze zauważyliście, że tlen atmosferyczny, to JEST ten normalny O2. Ale: wzór elektronowy można zapisać na kilka sposobów - tutaj niepotrzebnie zaczęliście się spierać o formę zapisu, która nie ma większego znaczenia. Poprawny jest zarówno zapis kreskowy jak i kropkowy - po prostu kropka oznacza jeden elektron, a kreska parę zajmującą jeden orbital. Można też przedstawiać prary niewiążące, a można je pominąć. Tutaj są nieistotne. A
Źródło: ww.mt.com.pl/forum/viewtopic.php?t=4563


Temat: dlaczego CO2 jest gazem a SiO2 nie?
Jak namalujesz sobie wzór elektronowy molekuły CO2, to dostaniesz w uproszczeniu coś takiego: O=C=O. Pomiędzy atomem węgla a atomem tlenu występuje więc wiązanie sigma oraz wiązanie pi. Analogiczną strukturę można by namalować dla SiO2. Ale dla SiO2 wiązania pi są niezwykle słabiutkie i krzem woli jednak tworzyć wiązania sigma. Dlategoteż polimeryzuje.
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=6037


Temat: rysowanie wzorów
A ja mam taką prośbę, czy mógłby mi ktoś napisać wzór elektronowy [kreskowy bądź kropkowy] NH4Cl? Bo mimo usilnych chęci [z mej strony, jedynie...] ilość elektronów walencyjnych azotu cały czas przekracza liczbę wymaganą do oktetu. Próbowałam wprowadzić wiązania koordynacyjne, ale wtedy mi brakuje [elektronów naturalnie]. Bardzo proszę o pomoc :) Z góry dziękuję.
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=291


Temat: metoda VSEPR
W tej metodzie musisz najpierw przedstawić wzory elektronowe (kropkowe lub kreskowe) i policzyć Liczbę przestrzenną (Lp) =sumę wiązań sigma + suma par wolnych elektronow welencyjnych przy atomie , którego hybrydyzację określasz. w obu związkach przy atomach centralnych jest brak wolnych par e walenc. a) Lp= 5 w b) Lp=4 Lp określi ilośc orbitali zhybrydyzowanych, a tym samym typ hybrydyzacji: a) dsp^3 i b) sp^3 Ponieważ wszystkie orbitale zhybrydyzowane są obsadzone...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=22797


Temat: zagadka / wydzielone z HHO
napewno było by tak niestabilne ze by sie zaraz rozpało po czasie jkiś nanosekund. Łoo... nie przeceniasz ich? IMO piko to i tak o rząd wielkości (lub dwa ) za dużo... jak jesteśmy w klimacie wiązań, to mam zagadkę: jaki jest wzór elektronowy cząsteczki tlenu atmosferycznego?
Źródło: ww.mt.com.pl/forum/viewtopic.php?t=4563


Temat: Wzory elektronowe kropkowe
Mam problem z tymi wzorami, nigdy nie mogłam tego pojąć, a teraz zbliża mi się sprawdzian i muszę się tego nauczyć, i nie wiem jak się do tego wziąć. Mam takie przykłady: Narysuj wzory elektronowe kropkowe nadtlenku wodoru, chlorowodoru, tlenku węgla, dwutlenku węgla, tlenku sodu, nadtlenku sodu, chlorku sodu, wodorotlenku sodu. Czy są jakieś zasady rysowania tych wzorów? Nie wklejam moich prób, bo raczej tam nic mądrego nie ma.
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=10746


Temat: Znowu was pomęczę ;)
Mam jeszcze zadania i nie mam pojęcia jak je zrobić :) 1. Na 2,4g pewnego aldehydu podziałano tlenkiem srebra i otrzymano 8,94 g metalicznego srebra. Ustalić wzór aldehydu. 2. Narysować wzory elektronowe : metanolu, etanolu, aldehydu mrówkowego, aldehydu octowego. Bardzo proszę o pomoc :) 3. Ułoyć równania kolejnych reakcji ,kóre należy przeprowadzić by otrzymać : etan z aldehydu mrówkowego aldehyd benzoesowy z toluenu
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=23575


Temat: Wzory elektronowe cząsteczek
Witam! W tym roku wybieram się do klasy biol-chem. Co prawda moja wiedza z biologii jest całkiem dobra, za to z chemią jest kiepsko... No i próbuje przerboić materiał, żeby przypadkiem nie wylądować na poprawce... Wybrałem biol-chem ponieważ myślę że z biegiem czasu jakoś ta chemia się ułoży, jak na razie idzie słabo... I tu prośba mam problem z narysowaniem podstawowych wzorów elektronowych cząsteczek: a) b) c) d) e) f) g) Wiem, że powiecie że jestem leniwy bo nie chce zajrzeć do ksiązki, ale nie w tym tkwi problem... CHciałbym aby ktoś na tych prostych przykładach wyjaśnił zasadę :) Bo inne zadania w zbiorze już takie 'banalen' nie są :) Pozdrawiam borubar
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=7993


Temat: Wzory elektronowe cząsteczek
No i próbuje przerboić materiał, żeby przypadkiem nie wylądować na poprawce... Jeszcze rok szkolny się nie rozpoczął, a Ty już o poprawce? Trochę więcej pozytywnego myślenia i wiary w siebie! Procedura rysowania rysowania wzorów elektronowych składa się z dwóch (bardzo prostych) etapów: 1. Obliczenie ilości elektronów walencyjnych jakie posiada cząsteczka (suma liczby elektronów walencyjnych wszystkich atomów wchodzących w jej skład) i podzielenie ich przez 2 (w ten sposób określasz liczbę par elektronowych - "kresek" we wzorze). 2. Rozmieść kreski we wzorze. Pamiętaj, że każdy atom powinien mieć w swoim otoczeniu 8...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=7993


Temat: wiazanie koordynacyjne oraz porównanie NH3 z PH3
ja tez mam problem. 1.Przedstaw wiązanie koordynacyjne w jonie hydroniowym H30+ 2. Na podstawie wzorów elektronowych ( kropkowych i kreskowych) wyjaśnij dlaczego cząsteczka amoniaku NH3 wykazuje podwyższoną temp. wrzenia w porównaniu z analogiczną pod względem budowy cząsteczką PH3 /Nazywaj swoje tematy tak, aby inni uzytkownicy wiedzieli w czym problem /Neok
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=4115


Temat:
Witam. Czy moglby mi ktos wyjasnic jak narysowac wzory elektronowe jonow?
Źródło: chemiczne.fora.pl/a/a,1003.html


Temat: konkurs kuratoryjny 2009/2010
CO2 ma wiązanie kowalencyjne spolaryzowane? W CO2 występują wiązania kowalencyjne spolaryzowane, jednak wskutek tego że cząsteczka ta ma budowę symetryczną (liniową) następuje kompensacja cząstkowych momentów dipolowych poszczególnych wiązań, więc musimy pamiętać, że pozostaje ona cząsteczką apolarną. Natomiast podczas rysowania wzoru elektronowego musisz polarność wiązań uwzględnić ; )
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=15238


Temat: "Nocne Marki" czyli temat od 23 do 5
jest godzina 00.22 post zwalil mnie z nóg , przeraziłam sie ze juz tak późno... zresztą.czas szybko płynie. a ja nadal nie mam pojecia jak sie rysuje wzory elektronowe wodorosoli . czy tam hydrokso. kij.
Źródło: 4forum.piox.pl/viewtopic.php?t=713


Temat: Budowa magnesu.
Witam, -Jakie atomy mogą (czy tez związki chemiczne) być namagnesowane? -Jakie typ wiązania występuje pomiędzy atomami magnesu? -Jak mam rozumieć domeny magnetyczne -No i najważniejsza prośba(-: wzór elektronowy, strukturalny chcę to zobaczyć od podszewki. Może jest jakaś inna droga poznania? Pozdrawiam
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=9200


Temat: Szkoła
czy ktoś wie na czym polega malowanie tylko wzorów kreskowych i krokowych " wzory elektronowe" skąd się co bierze itd....
Źródło: kingarusin.ok1.pl/viewtopic.php?t=113


Temat: Tiosiarczan sodu.
witam! mam problem z zadaniem z chemii:) dokładniej mam 4 pytania... ale nigdzie nie potrafię naleźć na nie odpowiedzi. gdyby ktoś mi pomógł byłabym bardzo wdzięczna... 1. podaj wzór elektronowy tiosiarczanu sodu 2. czy atomy siarki są w jednakowy sposób związane z resztą cząsteczki? 3. co powoduje opalescencje i zmętnienie roztworu tiosiarczanu sodu po dodaniu kwasu siarkowego (VI)? co sądzisz o trwałości kwasu siarkowego? 4. równanie tiosiarczanu sodu z kwasem siarkowym (VI) //Daruj sobie te 'mordki' w nazwie tematu. Korowiow
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=1836


Temat:
...Oto zadania z zakresu Budowa atomu i wiązania chemiczne z poziomu liceum: Zadanie 1. Węgiel łącząc się z wodorem i tlenem tworzy związki organiczne i nieorganiczne. a) Podaj wzór sumaryczny związków węgla z wodorem oraz węgla z tlenem, w których węgiel występuje odpowiednio na: -IV oraz IV stopniu utlenienia. b) Na podstawie różnicy elektroujemności określ rodzaj wiązań występujących w tych związkach oraz narysuj ich wzory elektronowe. Zadanie 2. Podaj nazwę i symbol pierwiastka o Z=12, a następnie: a) Zapisz konfigurację elektronową atomu tego pierwiastka b) Zapisz konfigurację elektronową jego jonu c) Podaj przykład jonu o takiej samej konfiguracji jaką ma jon omawianego pierwiastka. Zadanie 3. Na podstawie teorii wiązań Lewisa-Kossela określ typ i dokonaj charakterystyki wiązań w HBr i KF. Zadanie...
Źródło: chemifiz.fora.pl/a/a,104.html


Temat: Pomoc w dwóch zadaniach.
Zapisz wzory elektronowe cząsteczek i określ rodzaj wiązań. So(2), AlW(3), CH(4), SiCl(4) ### W nawiasach są indeksy dolne### Zapisz konfigurację elektronową metodą podpowłokową (pełną) następujących atomów i jonów. Sr(2+) i Sr Na (+) i Na O(2-) i O Br(-) i BR ### W nawiasach są indeksy górne### Dziękuje za pomoc. [/center]
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=18049


Temat: dichlorometan
jakie tam są wiązania? narysuj wzor elektronowy kropkowy
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=20222


Temat: rysowanie wzorów
Hmm no właśnie ja mam problem.. Mam takie zadanko.. Narysować wzory elektronowe następujących tlenków: SO3, MGO, OF2, RbO. Heh a może ktoś przy okazji zna odpowiedz na takie pytanko? - Dlaczego mówimy, że BaO2 jest nadtlenkiem, a PbO2 jest dwutlenkiem? No nie mogę sobie poradzic z tymi zadaniemi, w ogole nie miałam czegoś takiego w gimn. Prosze o pomoc !! ;*
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=291


Temat: Wzór elektronowy + dwie reakcje
wezelek owszem, tzn. obloczek wokol pary elektronowej to tylko przy wzorach elektronowych KROPKOWYCH. przy kreskowych 1 para elektronow = 1 kreska. czyli jednak wzór kropkowy to nie jest to samo co wzór kreskowy? W takim razie jeśli proszę o narysowanie wzoru elektronowego, to mogę sobie wybrać? Bo który to jest ten elektronowy?
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=21300


Temat: zagadka / wydzielone z HHO
Taka pomyłka z tymi elektonami. Wzór elektronowy to jest takie coś: Ten wzór muwi nam tyle samo co kreskowy tylko że ten jest bardziej obrazowy.
Źródło: ww.mt.com.pl/forum/viewtopic.php?t=4563


Temat: struktura elektronowa jonów w związku KO2
Osobiście raczej namalowałbym wzór elektronowy.
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=5249


Temat: Określanie kształtu przestrzennego anionów
Proszę o pomoc: Napisz wzór elektronowy, określ rozmieszczenie i kształt anionów: a) SO32- b)SO42- c)NO3-
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=23352


Powered by WordPress, © karmazynowy_odpływ